נונוגראמות


תרגמו אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

נונוגראמות

Q. מה לעשות? :)
A.
הערה - אין לסמן שני קטעים שחורים בלי הפרדה של לפחות איקס אחד ביניהם.
Q. למה נועדו המספרים?
A. כל מספר מציין את אורכו של הקטע השחור בשורה או בעמודה.
Q. מה אסור?
A.
Q. היכן להתחיל?
A.

חשוב בהגיון. לדוגמא:אם הקטע מתחיל מצד שמאל הוא ימשיך עד לעמודה השלישית כמתואר בשרטוט.


אם הקטע מתחיל בצד ימין הוא יתמשך עד לעמודה השלישית.
בשני המקרים המשבצת השלישית חייבת להייות מושחרת.

פאזלי היגיון נוספים  hide show

2024-05-21 15:46:27

he.puzzle-nonograms.com
הסר פרסומות