נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

נונוגראמות
גודל:33123
1
 1   1  
 1  
 2   1  
 2   1  
 2   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,084,446
23431
 2  
 2  
 3  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,053,131
2
1
1412
2
 2   1  
 1   1   1  
 1  
 3  
 1   1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,698,486
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
 4  
 1  
 4  
 1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,765,220
31423
 2  
 1   1  
 1   1   1  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,277,700
211
1
44
 3  
 2  
 3  
 1   2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 797,120
2
1
2422
 2  
 3  
 3  
 1   3  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,715,136
1
2
1
2
2
1
13
 3  
 3  
 1  
 3   1  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,153,083
212
2
1
1
3
1
 3  
 1   1  
 1   1  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,614,698
33
1
3
1
11
 4  
 2  
 3  
 1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,029,677
34222
 2  
 1   2  
 2  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,917,359
24241
 2  
 2   1  
 1   1  
 4  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 707,583
112
2
1
3
3
 2  
 3  
 2  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,386,763
21334
 3  
 3  
 3  
 1   1  
 1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,294,469
3322
1
2
 4  
 4  
 2  
 2  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 117,692
23322
1
 1  
 2   1  
 3  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,105,303

תשבצי הגיון נוספים  hide show

2022-10-07 19:50:44

he.puzzle-nonograms.com
השבת פרסומות