נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
נונוגראמות
גודל:1
1
1
341
1
1
 3  
 3  
 3  
 3  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,646,537
3321
2
1
1
 1   1   1  
 4  
 2  
 1   1  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,207,843
111
1
1
44
 2  
 2  
 3  
 2  
 3   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,784,497
1
2
1
3
231
 3  
 2  
 1   1  
 2   2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,820,148
1
2
2233
 1   1  
 1  
 2  
 2   2  
 2   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,966,448
3
1
3
1
11
1
2
 2  
 2  
 4  
 1  
 2   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,218,294
23131
3
 1  
 3  
 2   2  
 1   2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,182,726
2
1
2
1
223
 3   1  
 3   1  
 2  
 1  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,472,658
32233
 1   1  
 3  
 2   2  
 2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,543,192
2
1
2134
 2   2  
 2   2  
 2  
 1  
 1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 567,181
132
2
1
1
1
1
1
 3  
 1  
 1   2  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,336,384
421
1
13
1
 1  
 1   1   1  
 1   1  
 3  
 2   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,298,589
1223
1
2
2
 4  
 4  
 1  
 1  
 1   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 449,051
231
2
2
1
2
 2  
 3  
 2  
 4  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 141,493
122
2
33
 1  
 3  
 2  
 4  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,521,691
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
 2   1  
 1  
 3  
 2  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,328,641

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-nonograms.com
השבת פרסומות