נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הסתר את החוקים
נונוגראמות
גודל:4211
1
2
2
 1   1  
 2   2  
 2  
 1   3  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,083,033
43123
 1  
 1   1  
 2   2  
 4  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,256,264
11
1
1
1
1
3
4
 1   1  
 1   1  
 4  
 2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,924,385
42
1
123
 1  
 2   2  
 1   3  
 2   1  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,037,605
2
1
2
2
132
 3  
 2   1  
 1  
 1   2  
 2   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,436,377
2212
2
4
 2   1  
 2   2  
 1  
 2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,553,306
33
1
2
1
21
 3  
 3  
 2  
 1  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 853,004
1233
1
1
1
1
 2  
 1  
 4  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,793,065
2
2
3132
 1   2  
 1   2  
 3  
 2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,565,874
1
1
1
1
1
314
 2   1  
 1  
 3   1  
 3  
 1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,481,787
1
2
1
3
222
 2   2  
 2  
 1  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,888,737
41
3
311
 2  
 1   1   1  
 3  
 2  
 2   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,682,035
331
1
21
1
1
 3  
 1  
 2   1  
 2  
 3   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,961,137
21
1
1
332
 4  
 3  
 3  
 1  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 478,182
3322
1
2
 2  
 2   2  
 2  
 4  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,225,718
1
1
1
331
1
2
 2  
 1   1  
 3  
 3  
 1   1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,362,199

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation