נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הסתר את החוקים
נונוגראמות
גודל:321
1
1
1
1
3
 3  
 1  
 1   1   1  
 1   1  
 1   3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,246,763
131
2
33
 3  
 2  
 1   2  
 2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,292,798
1
3
1
1
124
 2  
 2  
 1   3  
 1   1  
 2   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,155,322
221
2
2
1
3
 2  
 3  
 1  
 3  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,762,324
121
1
44
 3  
 1   2  
 3  
 2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,823,700
2321
1
4
 2  
 3   1  
 2   2  
 1  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 429,252
342
1
21
 2  
 4  
 2  
 3  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 119,162
12
1
2
2
23
 2  
 3  
 1  
 4  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,253,421
1
2
2331
1
 1  
 1  
 3  
 4  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,451,051
31
2
133
 2  
 1   2  
 1   2  
 3  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,857,491
12244
 2  
 3  
 3  
 1   2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,550,558
21
3
133
 3  
 1  
 1   2  
 1   2  
 1   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,381,319
212
1
34
 3  
 3  
 2  
 1   1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,249,677
21
2
1
2
23
 3  
 2  
 1  
 3   1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,980,486
42213
1
 3  
 1   1   1  
 1   1  
 2  
 2   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,899,597
31
1
133
1
 3  
 2   2  
 1   2  
 2  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,034,062


תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation