נונוגראמות


תרגמו אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

נונוגראמות
גודל:3231
1
3
 1  
 1  
 1   3  
 3  
 4  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 1,878,485
2
2
11
2
23
 1  
 3  
 1  
 1   3  
 1   3  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 2,972,954
31
1
1
1
1
12
2
 4  
 1  
 2  
 1   1  
 3   1  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 78,909
22233
1
 3  
 3  
 2  
 2  
 2   1  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 1,900,912
2
1
2314
 3  
 3   1  
 3  
 1   1  
 1  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 1,583,602
12
2
242
 3  
 4  
 2  
 2   1  
 1  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 9,144,885
34231
 2  
 3  
 4  
 1   1  
 2  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 4,327,887
2143
1
1
1
 3  
 2  
 2  
 3  
 1   2  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 8,012,708
34123
 2  
 1   2  
 2   1  
 2  
 3  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 6,406,241
2
2
3
1
311
 3  
 3  
 2  
 1  
 2   2  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 3,154,462
23242
 1  
 1   2  
 2   1  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 5,591,848
1
1
1
2
242
 2  
 2   2  
 1  
 4  
 2  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 4,132,163
2
2
2223
 3  
 4  
 2  
 1   1  
 1   1  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 3,248,708
112
2
1
3
3
 4  
 1  
 2  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 541,227
43312
 1  
 3  
 3  
 1   1   1  
 1   2  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 8,893,725
112
2
1
3
3
 2  
 3  
 2  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מזהה פאזל: 5,581,316

פאזלי היגיון נוספים  hide show

2024-05-21 17:23:06

he.puzzle-nonograms.com
הסר פרסומות