נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

Video Tutorial
הסתר את החוקים

Share

נונוגראמות
גודל:1
2
22
2
13
 1   1   1  
 3  
 1  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,541,582
2
1
2413
 3  
 3  
 1   1  
 1   3  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,003,476
1
3
2124
 1  
 1  
 1   2  
 2   2  
 3   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,558,060
2
2
2123
1
 1   3  
 1   2  
 1  
 2  
 2   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,813,325
1143
1
3
 2  
 3  
 3  
 1  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,321,249
31
2
1
2
22
 4  
 2  
 1  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,507,286
12334
 2  
 3   1  
 3  
 2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,148,545
1
1
2
1
143
 2   1  
 4  
 2  
 2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,607,034
1
2
1
2
232
 2   1  
 1  
 2  
 3   1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 47,866
321
1
3
1
1
1
 2  
 1  
 2   2  
 2  
 1   3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,415,754
31
1
1
313
 3  
 1  
 3   1  
 1   1  
 2   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,887,832
1
3
3222
 1   2  
 2  
 2  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,344,296
42133
 1   1  
 2   1  
 1   2  
 1   1  
 1   1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,052,123
3
1
3222
 1  
 2  
 2  
 4  
 1   3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,492,385
2
1
1234
 2  
 1   1  
 2  
 3  
 1   3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,013,815
1
1
21
1
1
33
 3  
 1  
 3  
 2  
 1   3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,056,741

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation