נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הסתר את החוקים
נונוגראמות
גודל:331
1
21
2
 3  
 2   1  
 2  
 2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,062,471
311
1
2
1
2
2
 2  
 3  
 2  
 1   3  
 1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,474,516
331
1
12
2
 2  
 1  
 3  
 2   1  
 3   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,334,954
331
3
11
1
 3   1  
 2  
 3  
 1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,282,694
1
2
2134
 3  
 1   2  
 2  
 1   2  
 1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,298,133
31414
 2   1  
 1   1   1  
 1   3  
 1   1  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,049,609
21433
 1   1  
 1   1  
 4  
 3  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,622,276
41323
 1  
 1  
 3   1  
 1   3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 537,777
131
1
1
3
2
1
 2  
 1  
 4  
 1   1  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,048,655
31
3
1
2
21
 3  
 2  
 2  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,359,270
1
1
321
3
2
 4  
 2  
 1   1  
 2  
 1   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,629,805
1
3
2133
 1   2  
 2  
 1   2  
 2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,364,200
333
1
12
 3  
 1   1  
 3  
 2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 442,996
2
1
2
2
411
 3  
 3  
 1  
 4  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,381,338
211
1
1
34
 3  
 2  
 3  
 1   1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,550,947
32413
 2  
 3  
 1   3  
 1   1  
 1   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,407,544


תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation