נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

Video Tutorial
הסתר את החוקים
נונוגראמות
גודל:42
1
213
 2  
 2  
 1   1  
 3   1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,037,076
12342
1
 2  
 2  
 2  
 4  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,295,976
22
1
1
1
33
 2  
 3  
 2  
 3  
 1   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 42,251
1
1
1
2
2
2
22
 3   1  
 3  
 1  
 2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 913,968
42313
 4  
 3  
 1   1   1  
 1   1  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,142,548
1
3
3123
 1   2  
 3  
 2   1  
 2  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,521,536
2131
1
1
4
 1  
 1  
 1   3  
 1   1   1  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,541,369
44211
1
 2   1  
 3  
 4  
 2  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,945,779
1142
1
4
 3  
 3  
 3   1  
 1   1  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,546,859
211
1
1
1
2
4
 2  
 2  
 1   1   1  
 1   2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,103,454
11
1
2
2
33
 3  
 1  
 2  
 3  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,811,703
121
1
2
2
2
2
 2  
 3  
 2  
 4  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,101,289
441
1
1
1
1
 3  
 2  
 2  
 2  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,518,081
1331
3
2
 1   1  
 1  
 3  
 1   3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,473,968
11341
3
 2   1  
 1  
 3  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,604,979
11
1
3
1
42
 1  
 3  
 2  
 2   2  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,437,104

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-nonograms.com
Disable Side Ad & Rotation