נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
נונוגראמות
גודל:2222
2
3
 2  
 2  
 1  
 4  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 132,088
1
3
3213
 1   2  
 1  
 2   1  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 4,182,907
1
1
1
2323
 1  
 1   1  
 1   3  
 4  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,362
2
1
1
2
133
 2  
 1  
 3  
 1   2  
 2   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,380,762
22
2
322
 2  
 2  
 1  
 4  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 466,222
1312
2
2
2
 1   2  
 1   2  
 2  
 3  
 2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 8,623,273
11342
2
 2  
 2  
 2  
 3  
 3   1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 9,754,588
32422
 1  
 3  
 3  
 3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,207,215
11342
2
 3  
 3  
 4  
 2  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 1,567,649
442
1
11
 2  
 3  
 2  
 3  
 1   2  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 6,163,346
31
1
1
2
1
1
3
 1  
 3  
 1   1  
 1   3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 7,306,421
1241
3
1
1
 1  
 1  
 3  
 4  
 4  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,431,691
12423
1
 3  
 4  
 3   1  
 1  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 86,968
2
1
11
2
24
 1  
 3   1  
 1  
 1   3  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 2,955,519
233
1
1
2
1
 3  
 3  
 3  
 1  
 3  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 5,170,113
2
1
241
1
2
 3  
 4  
 1  
 1   3  
 1  
5x5 נונוגראמות מספר התשבץ: 3,729,258

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-nonograms.com
השבת פרסומות