נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

השבת פרסומות
נונוגראמות


5x5 נונוגראמות | 10x10 נונוגראמות | 15x15 נונוגראמות | 20x20 נונוגראמות | 25x25 נונוגראמות

החודש
1.Szofi
3
00:02.29
2.IceRune
51
00:02.89
3.aisur00:02.99
4.Delabranche
11
00:03.21
5.Peginium00:03.30
6.dumby32500:03.43
7.ElectricCharge00:03.49
8.ton4o7600:03.53
9.Waitamomentic00:03.57
10.tiwoah
10
00:03.62
11.Jaysenv2100:03.78
11.Kirian00:03.78
13.TheEmeraldToad00:03.85
14.tluo545800:03.86
15.willo00:03.87
16.tokram00:03.90
17.bastard00:03.95
18.boyko99900:04.19
19.garbage00:04.21
20.Aykut Hakan
5
00:04.24
השבוע
1.Szofi
3
00:02.30
2.Delabranche
11
00:03.21
3.dumby32500:03.43
4.ton4o7600:03.53
5.tiwoah
10
00:03.62
6.Waitamomentic00:03.86
7.willo00:03.91
8.tokram00:04.09
9.garbage00:04.21
10.Kirotasmara00:04.26
11.gabarko00:04.33
12.bastard00:04.35
13.Kirian00:04.49
14.boyko99900:04.57
15.twoloavesbread00:04.79
16.leukisgr
1
00:04.86
17.Bleacher00:04.93
18.JaySan00:05.35
19.Rainbow5400:05.42
20.Unicorn Laser Eyes
9
00:05.43
היום
1.Szofi
3
00:02.45
2.Delabranche
11
00:03.33
3.tokram00:04.27
4.dumby32500:04.85
5.ElectricCharge00:05.46
6.themasa00:05.52
7.MrTee00:05.84
8.Entr0py00:05.98
9.Phlogiston00:06.94
10.noliai00:07.34
11.YICHIUSUCK100:07.80
12.BKish00:07.90
13.spinno100100:07.93
14.yichi00:08.01
15.brutuskind00:08.39
16.califboy
24
00:08.45
17.Andrewni1300:08.59
18.grimdorkPash00:08.60
19.Miss Slithersss
26
00:08.66
20.nonograms0100:09.44
Robots / programmatic solversinfo  
1.PrinceOfChairs00:00.06
2.BertinSylux98
34
00:00.54
3.Evan99w
6
00:00.60

תשבץאתר את מיקומך ב
הקלד את שמך:

תשבצי הגיון נוספים

he.puzzle-nonograms.com
השבת פרסומות