נונוגראמות


תרגום אתר זה.

Special thanks to fekundulo for the translation

הוא תשבץ לוגי בעל חוקים פשוטים ופתרונות מאתגרים. נונוגראמות

הם פשוטים. החוקים
יש מערך של משבצות אשר חלקם ימולאו בשחור וחלקם יסומנו באיקס. לצד כל שורה במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור. מעל כל טור במערך יצויינו האורכים של הקטעים הצבועים שחור בכל טור אנכי. מטרתכם היא למצוא את כל המשבצות הצבועות שחור.
הקליקו לחצן שמאלי כדי להשחיר משבצת. הקליקו לחצן ימני כדי לסמן משבצת באיקס. הקליקו ומישכו כדי לסמן יותר ממשבצת אחת.

הדרכת וידאו
הסתר את החוקים

שתף

נונוגראמות


5x5 נונוגראמות | 10x10 נונוגראמות | 15x15 נונוגראמות | 20x20 נונוגראמות | 25x25 נונוגראמות

החודש
1. mirko.it
7
04:17.95
2. Thành Lê
50
04:19.59
3. Daveythe
57
04:42.56
4. MAYDAYliFe 04:49.29
5. YimSangHyuk 04:57.01
6. cinnabaran 05:01.76
7. Jasmine Maguire
31
05:05.06
8. haileyc118 05:18.53
9. mafoose
1
05:26.08
10. limejuice 05:26.73
11. Ry9935 05:29.28
12. Whotos 05:31.89
13. rainingfly 05:40.40
14. yoimhome
15
05:40.47
15. Tim0501
42
05:41.53
16. themouse05
7
05:44.45
17. Minji 05:48.57
18. soupfan23 05:50.56
19. ggirook 05:52.02
20. tkdgur6098 05:56.99
השבוע
1. Daveythe
57
05:18.91
2. limejuice 05:26.73
3. yoimhome
15
05:40.47
4. Whotos 05:41.08
5. soupfan23 05:50.56
6. Minji 05:51.34
7. Ry9935 06:02.35
8. Tim0501
42
06:03.12
9. janeliz21 06:11.50
10. rainingfly 06:20.35
11. Mercator118
51
06:25.93
12. Himan13 06:32.49
13. debil 06:53.93
14. fangfangtu 06:54.82
15. Bojung Kim
20
07:04.23
16. pcharn 07:06.18
17. jdotneufeld 07:24.93
18. GOSIL Y
55
07:29.62
19. Peterli
15
07:32.56
20. Spra10
31
07:33.54
היום
1. Ry9935 06:02.35
2. jdotneufeld 07:24.93
3. Peterli
15
07:32.56
4. azntiger98 08:36.51
5. fojie
79
09:46.27
6. SusanSaranwrap 09:55.50
7. sscorpio1119 10:26.04
8. Changh Yang
10
10:26.66
9. p21p53p73 10:27.75
10. daniguni
27
10:31.54
11. swimmermom 11:00.30
12. jacek66 11:26.06
13. JayWei
19
12:48.02
14. mewnfire 13:38.06
15. Gabriela Gil
30
15:47.59
16. jj127 15:56.68
17. MakroMakrele
1
17:15.90
18. Daniel16 18:34.40
19. 999111 25:50.49
20. robertaw
38
26:31.45
MO3
1. haylstorming
85
05:17.10
2. Thành Lê
50
05:33.43
3. scotsben
84
06:01.05
4. fungb
100
06:28.22
5. camkatsu
47
06:37.85
6. Tim0501
42
06:44.97
7. VinceNo5
47
06:45.59
8. Daveythe
57
06:51.09
9. a979453451
126
07:18.64
10. gropingforelmo
50
07:21.39
AO5
1. haylstorming
85
05:55.81
2. Thành Lê
50
06:19.18
3. scotsben
84
06:19.93
4. fungb
100
06:45.24
5. camkatsu
47
06:58.86
6. a979453451
126
07:25.45
7. Tim0501
42
07:28.97
8. VinceNo5
47
07:36.70
9. gropingforelmo
50
07:41.15
10. meganoh
47
07:42.98
AO12
1. haylstorming
85
06:49.42
2. scotsben
84
06:55.99
3. fungb
100
07:37.31
4. Thành Lê
50
07:51.60
5. camkatsu
47
07:56.05
6. a979453451
126
08:52.52
7.anonymous
33
09:05.96
8. noliai
97
09:42.59
9. Mercator118
51
09:51.41
10. famulimas
68
09:54.31
Robots / programmatic solversinfo  
1.roboticks00:00.090
2.PrinceOfChairs00:00.225
3.iamgqr
10
00:00.313

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


אתר את מיקומך ב

הקלד את שמך:


תשבצי הגיון נוספים  hideshow

2022-12-06 06:10:56

he.puzzle-nonograms.com
השבת פרסומות